Nyreforskning
Nyreforskning 2021
Nyreforskning i Danmark
2021
Bevillingssum: 20 mio. kr. i 2021

Augustinus Fonden har i november 2021 uddelt 20 mio. kr. til 17 forskellige forskningsprojekter indenfor nyresygdomme. Et par af projekterne har tidligere modtaget støtte fra fondens forskningspulje i 2019 og 2020, men langt de fleste midler går til at igangsætte nye projekter.

Op mod 10-15% af den voksne befolkning har nedsat nyrefunktion, ofte ledsaget af en række alvorlige følgelidelser.

Derfor er vi glade for at kunne offentliggøre oversigten med projekter, der har modtaget støtte til forskning i nyresygdomme i Danmark. I alt er 20 mio. kr. uddelt til 17 forskellige projekter.

Augustinus Fonden besluttede tidligere på året at forlænge indsatsen til forskning i nyresygdomme med yderligere tre år i 2022-2024. Med forlængelsen prioriterer fonden samlet 120 mio. kr. til nyreforskning i Danmark over seks år.

Ambitionen er at bidrage til forskning og udvikling på området hos de dygtige danske forskningsmiljøer og talenter på det nefrologiske område på landets hospitaler og universiteter – og ikke mindst bidrage til øget livskvalitet hos de mange danskere, der lever med nyresygdomme.

Ansøgningsrunden for 2022 forventes at blive opslået til marts 2022 og med ansøgningsfrist i juni 2022.

 

Læs mere om de projekter, der modtog støtte i 2021 fordelt på forskningsområder:

Behandling

400.000 kr. til Sabina Chaudhary Hauge, Herlev Hospital, til forskning i behandling af knoglesygdom hos patienter med svært nedsat nyrefunktion.

1.100.000 kr. til Grith Sørensen, Syddansk Universitet, til et forskningsprojekt om karakterisering af nyt behandlings-target i kronisk nyresygdom.

400.000 kr. til Frank Holden Mose, Hospitalsenheden vest og Aarhus Universitet til et projekt med formålet at forbedre patientbehandlingen af akut interstitiel nefritis.

 

Diagnostik

1.100.000 kr. til Helle Charlotte Thiessen, Odense Universitetshospital, til forskning i udvikling af nye biomarkører indenfor nyretransplantation. Formålet er at kunne skræddersy den immundæmpende medicin bedre og hermed bedre overlevelse af patient og transplanteret nyre.

1.100.000 kr. til Christina Christoffersen, Rigshospitalet, til forbedring af diagnostik og behandling af nyrepatienter med risiko for hjertekarsygdom.

 

Forebyggelse

500.000 kr. til Niels Eske Bruun, Sjællands Universitetshospital, til gennemførelse af multicenter forskningsprojekt om antibiotika profylakse ved hæmodialyse via centralt venekateter.

2.000.000 kr. til Lara Aygen Øzbay, Aarhus Universitet, til et forskningsprojekt om pravastatins effekt på insulinfølsomhed hos nyretransplanterede og nyresyge.

1.800.000 kr. til Susanne Dam Poulsen, Rigshospitalet, til gennemførelse af forskningsprojekt om forebyggelse af herpes zoster efter nyretransplantation ved brug af vaccination.

600.000 kr. til Rasmus Hebsgaard Offersen, Aarhus Universitetshospital, til et forskningsprojekt om covid-19-vaccination ved nyretransplantation.

 

Årsager

1.100.000 kr. til Anders Nordholm, Rigshospitalet, til at undersøge activin A i akut og kronisk nyresygdom.

1.900.000 kr. til Jeff Granhøj, Sygehus Lillebælt, til genetiske årsager til tidligt nyresvigt som følge af forhøjet blodtryk.

1.600.000 kr. til Per Svenningsen, Syddansk Universitet, til et forskningsprojekt om plasma kaliums betydning for natrium- og vandretention in nefrotisk syndrom.

1.100.000 kr. til Steffen Flindt Nielsen, Regionshospitalet Holstebro, til et forskningsprojekt om effekterne af SGLT2-hæmning på kredsløbet hos patienter med diabetes og kronisk nyresygdom.

900.000 kr. til Charlotte Mehlin Sørensen, Københavns Universitet, til forskningsprojekt om glucagons rolle i udviklingen af diabetisk nyresygdom.

1.600.000 kr. til Mads Hornum, Rigshospitalet, til et forskningsprojekt om kronisk nyresygdom i Lolland Falster.

1.500.000 kr. til Peter Garred, Rigshospitalet, til identifikation af komplementbiomarkører for at forbedre IgA nefropati behandling.

1.300.000 kr. til Kathrin Weyer, Aarhus Universitet, til et forskningsprojekt om rollen af PCSK9 i proteinurisk nyresygdom.

 

 

Dyk ned i et af de projekter, der modtog støtte i 2020. Her er læge og ph.d. Louise Salomo og Claus Meyer gået sammen om at udvikle sunde retter tilpasset nyresyge i et forskningsprojekt.

Fakta om Augustinus Fondens støtte til nyreforskning

I ansøgningspuljen 2021 modtog fonden 55 ansøgninger. Klik her for ansøgningsopslaget 2021. 

Gennem hård prioritering blev udvalgt 17 projekter, der nu kan igangsættes.

Projekterne fordeler sig bredt indenfor behandling, diagnostik, forebyggelse og årsager og er bedømt af fondens udvalg for nyreforskning ud fra kriterierne:

  • Kvalitet og videnskabeligt indhold
  • Forskningsgruppens innovationspotentiale, gennemslagskraft, publikationer, samarbejdspartnere, m.v.
  • Gennemførlighed
  • Klinisk/samfundsmæssigt potentiale og værdi

Se listen med bevillinger 2020

Se listen med bevillinger 2019