Kunst & Kultur
Retten til egen historie
Danmarks Forsorgsmuseum
Bevillingsår: 2022
Bevillingssum: 1 mio. kr.

Nyt landsdækkende projekt samler kræfter og fagligheder, så nuværende og tidligere anbragte får hjælp til at finde, læse og bearbejde deres børnesagsakter. Ud over at trække tråde til fortiden vil projektet også inspirere til nye måder at arbejde med børne- og ungesager - både nu og i fremtiden.

Array

Retten til egen historie er et samarbejdsprojekt bestående af Danmarks Forsorgsmuseum, Københavns Professionshøjskole, Rigsarkivet og TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte. Det landsdækkende projekt skal være med til at forbinde fortid og nutid for nuværende og tidligere anbragte børn.

”Det er vigtigt for alle mennesker at have en sammenhængende livshistorie, der kan bringe orden i vores liv, kaste lys over ubesvarede spørgsmål og gøre os i stand til at forstå vores egne erfaringer.  For nuværende og tidligere anbragte, kan børnesagsakter bidrage til at udfylde denne rolle og hjælpe med at konstruere en stærkere identitetsfølelse. Samtidig kan indholdet af deres egen sag give dem en forståelse af, hvordan de er blevet til dem, de er i dag. En vigtig drivkraft for mange kan desuden være spørgsmålet om, hvordan de selv er blevet beskrevet i børnesagsakterne og om de mødte forståelse i systemet,” fortæller Jacob Knage Rasmussen, projektleder, Danmarks Forsorgsmuseum.

Nyt blik på sprogbrug og inddragelse

Nuværende og tidligere anbragte vil i projektet også tilbydes hjælp og støtte i læsningen og bearbejdningen af indholdet af igangværende eller arkiverede børnesagsakter for at opnå en større indsigt i og forståelse af deres egen historie.

Erfaringer har vist, at de bevarede børnesagsakter rummer et enormt potentiale og bl.a. kan hjælpe tidligere anbragte til at få en forståelse af, hvordan de er blevet til dem, de er. Sagerne kan dog også indeholde oplysninger, som den enkelte har brug for at få bearbejdet, og derfor er det væsentligt, at man får støttet adgang til sagerne. Retten til egen historie vil tilbyde adgang, støtte og en forbedret praksis.

Projektet vil også inspirere til nye måder at arbejde med børnesagsakter, så de udarbejdes i et sprogbrug, der opleves respektfuldt af dem, der skrives om. Og der skal øget fokus på inddragelse. Børn og unge skal få  mulighed for at medvirke aktivt i udarbejdelsen af skriftlig dokumentation i børnesager og for at sætte tydelige aftryk i sagsakterne.

 Visionen for projektet

  • Nuværende og tidligere anbragte skal have kendskab til deres ret til at få indsigt i oplysninger om sig selv i børnesagsakterne.
  • Nuværende og tidligere anbragte skal tilbydes hjælp og støtte til at finde frem til børnesagsakterne.
  • Nuværende og tidligere anbragte skal tilbydes hjælp og støtte i læsningen og bearbejdningen af indholdet af børnesagsakter med henblik på at kunne varetage deres interesser i konkrete, igangværende sager, eller til at opnå en større forståelse af deres egen historie
  • Børn og unge skal gives mulighed for at medvirke aktivt i udarbejdelsen af skriftlig dokumentation i børnesager og for at sætte tydelige aftryk i sagsakterne.
  • Børnesagsakter skal være udarbejdet i et sprogbrug, der opleves respektfuldt af dem, der skrives om.


Unikt samarbejde

Samarbejdspartnerne i projektet arbejder alle på forskellige måder med anbringelsernes afledte konsekvenser og ønsker at gøre en positiv forskel for de mennesker, som har valgt at søge efter svar og afklaring i de bevarede børnesagsakter.

Sammen har Danmarks Forsorgsmuseum, Københavns Professionshøjskole, Rigsarkivet og TABUKA – Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte en ambition om at hjælpe nuværende og tidligere anbragte med at finde, læse og bearbejde indholdet af børnesagsakterne.

Motivation for bevilling

Augustinus Fonden støtter videns- og formidlingsinitiativer, der aktiverer kulturarven og understøtter museernes rolle som debatskabende samfundsaktører.

Danmarks Forsorgsmuseum er projektejer, og projektet bidrager til museets strategi med at bevare kulturarven og skabe en socialhistorie om, med og for tidligere anbragte eller socialt udsatte. Museets indsatser samskabes med mennesker, hvis historier sjældent bliver fortalt og er forankret i troen på, at museer kan skabe rum for dialog og inspirere til social forandring.

Projektet har sit eget website med beskrivelse af det flerårige projekt samt delprojekter – læs meget mere her Rettentilegenhistorie.dk

Bag om 'Retten til egen historie'

Retten til egen historie er støttet økonomisk af Finanslovens reserve til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, samt af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond (bidrager med 3 mio. kr.) og Augustinus Fonden (bidrager med 1 mio. kr.).

Projektet løber frem til 31. maj 2026. Børnesagsakter er dokumenter og oplysninger, som nuværende og tidligere anbragte har ret til indsigt i efter lovgivningen.

Det kan fx være institutionsjournaler, underretninger, stambøger, handleplaner, afgørelser eller klager.

Den 1. januar 2021 trådte arkivlovens nye bestemmelser om egenaccess i kraft, hvilket betyder, at alle borgere har ret til at få gratis indsigt i egne personoplysninger (§ 39 a-b).

Læs mere på rettentilegenhistorie.dk