Røde Kors Danmark

Røde Kors Danmark 2024-2026

  • StøtteområdeSociale & Humanitære indsatser
  • FokusområdeInternationale humanitære indsatser
  • Bevillingssum15 mio. kr.
  • År2023

Augustinus Fonden har indgået en treårig aftale om humanitær støtte med Røde Kors Danmark. Samtidig er også lavet rammeaftaler med DRC Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, CARE Danmark og Læger uden Grænser.

Røde Kors Danmark modtager 5 mio. kr. årligt. I alt 15 mio. kr. i perioden 2024-2026. Røde Kors Danmark har inden for aftalen fuldt mandat til at disponere midlerne efter eget skøn og ekspertviden og skal efterfølgende rapportere løbende tilbage til fonden om, hvordan midlerne bliver brugt.

Aldrig har så mange mennesker haft akut behov for katastrofehjælp som nu. De kommende år vil vi på grund af klimakrisen se endnu flere naturkatastrofer og konflikter, end vi er vant til. Derfor er det en absolut nødvendighed, at Røde Kors er udrustet til at respondere globalt med kort varsel, så vi kan redde flest mulige menneskeliv og hjælpe overlevende på fode igen hurtigst muligt. I Røde Kors er vi stolte over den tillid og opbakning til vores humanitære arbejde, som Augustinus Fonden viser med denne ikke-øremærkede donation. Sådanne flerårige, fleksible aftaler giver Røde Kors mulighed for at handle øjeblikkeligt, når og hvor vi vurderer, behovet er størst. Med denne donation i ryggen kan vores erfarne nødhjælpere straks yde livreddende katastrofehjælp før under og efter akutte såvel som længerevarende og glemte kriser.
Anders Ladekarl, generalsekretær for Røde Kors i Danmark

Om Røde Kors Danmark

01

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation med lokale partnere i 192 lande. Røde Kors har med dette netværk 17 millioner frivillige og mere end 350.000 ansatte, som altid er klar til at handle, når katastrofer rammer.

02

Langt de fleste nationale Røde Kors selskaber har en landsdækkende struktur med lokalafdelinger og frivillige, der er trænet i at respondere på katastrofer. Røde Kors’ frivillige er således allerede til stede i lokalsamfundene før katastrofen sker. De bor i områderne, og derfor er de også blandt de første til at hjælpe. Samtidig spiller de frivillige en central rolle i at identificere, hvilke behov der er brug for i netop deres lokalsamfund.

03

I de tilfælde, hvor der er behov for en international indsats, som i forbindelse med de meget store katastrofer, har Røde Kors et globalt katastrofe-indsatssystem beståede af tusinder af internationale, specialiserede nødhjælpsarbejdere, der kan rykke ud med 24-timers varsel, samt forskellige bered-skabsenheder sammensat af specialtrænet, nødhjælpsuddannet personale og relevant materiel.