Kunst & Kultur
Sikre rammer til verdenskunst på Ordrupgaard
Kunstmuseet Ordrupgaard
Bevillingsår: 2013
Bevillingssum: 32,2 mio. kr. til udbygning

Efter tre år med udvidelse og restaurering byder Ordrupgaard igen publikum indenfor. En ny underjordisk tilbygning af det prisvindende norske arkitektfirma Snøhætta giver plads til museets omfattende franske samling.

Array

Kunstmuseet Ordrupgaard rummer en af Nordeuropas vigtigste samlinger af fransk impressionisme med kunstnere som Monet, Gauguin og Degas; dertil kommer en betydelig samling af dansk guldalder koncentreret omkring Vilhelm Hammershøi og L.A. Ring. Begge samlinger er skabt af museets stifter Wilhelm Hansen og er udbygget betydeligt gennem mange år.

Den franske samling tæller i dag mere end 100 værker, og med Snøhættas nye bygning kan museet vise den komplette samling permanent for publikum. Store dele af samlingen har tidligere befundet sig på magasiner grundet pladsmangel. Det gælder eksempelvis en unik samling af skrøbelige franske pasteller, som af bevaringsmæssige grunde ikke tåler meget lys.

Den franske samling vises derfor nu for første gang som helhed samtidig med, at den fremtidssikres for kommende generationer.

International liga

Kunstmuseet Ordrupgaard, der ligger nær Dyrehaven ved København, er oprindeligt opført som herskabsbolig med galleri i 1918 af erhvervsmanden Wilhelm Hansen og hans hustru Henny Hansen. I årene 1916-1918 skabte parret en samling af franske impressionister, der hører til blandt de mest betydningsfulde udenfor Frankrigs grænser.

Med åbningen af museet afslutter Ordrupgaard en mangeårig indsats for at skabe en international museumsdestination i særklasse til glæde for et bredt publikum.

Foruden udvidelsen af udstillingsarealet med den underjordiske tilbygning er gennemført en omfattende istandsættelse af herskabshjemmet fra 1918, en restaurering af Finn Juhls hus, og den danske samling har fået et løft med en nyophængning i de gamle sale, og går nu under navnet ’Hammershøi og hans tid’. Ophængningen stiller skarpt på Vilhelm Hammershøi og L.A. Ring, der udstilles side om side med andre førende danske kunstnere fra perioden omkring det 19. århundrede. Læs mere om den danske samling ‘Hammershøi og hans tid’ her. 

Museet genåbner i august 2021.

 

Foto: Paul Skovbakke og Laura Stamer

Augustinus Fonden og Ordrupgaard

Parløb gennem årtier

 • Wilhelm Hansen åbner i 1918 sin private kunstsamling i egen villa med ønsket om at udbrede den kunstneriske modernisme i Danmark. Kunstværker, møbler, planter og tæpper balanceres i nøje afstemning med hinanden og med omgivelserne.
 • I 1953 bliver Ordrupgaard et statsmuseum, da staten overtager familien Hansens testamenterede samling.
 • Få år efter falder Augustinus Fondens første bevilling til museet i 1958, hvor museet er præget af forfald og manglende sikkerhed. Herefter støtter fonden museet vedvarende gennem mange år.
 • I 2003 bevilger fonden bl.a. sammen med Realdania midler til en ny museumstilbygning tegnet af arkitekt Zaha Hadid, og som giver mulighed for større udstillinger.
 • I 2013 støttes Snøhætta-tilbygningen, som giver plads til hele den franske samling.
 • I 2021 udlåner Augustinus Fonden fire Hammershøi-værker til Ordrupgaards danske samling. Læs mere om det her. 
 • I 2021 og 2022 støtter fonden Ordrupsgaards særudstillingsprogram.
Fakta

Snøhætta-tilbygning

 • De 5 nye underjordiske sale giver museet et nyt udstillingsareal på 823 m2.
 • Snøhættas bygning er opført med Slots- og Kulturstyrelsen som bygherre.
 • Bygge- og energirenoveringsprojektet samlede budget er på 131,5 mio. kr.
 • Det er finansieret af A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Realdania, Det Obelske Familiefond samt Knud Højgaards Fond.
 • Ud over nybyggeriet er også udført et energirenoveringsprojekt.
Array