Viden & Forskning

Forskning i Nyresygdomme

  • Ansøgningsfrist15. mar. 2024 - 14. jun. 2024

Et løft til dansk nyreforskning

Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom, men nyresygdomme er ofte oversete og ledsaget af en række alvorlige følgelidelser. Augustinus Fonden ønsker at bidrage til en øget forskningsindsats for nyresygdomme, og har derfor i årene 2019-2024 afsat en pulje til forskningsprojekter indenfor området.

Ansøgningsskema vil være tilgængeligt fra 15. marts til 14. juni 2024 kl. 12.00.

Udfasning af forskningspulje

Årets ansøgningsrunde bliver dermed det sidste åbne call for forskning i nyresygdomme hos Augustinus Fonden. De sidste 20 mio. kr., der er afsat i puljen, uddeles i 2024, hvorefter støtten udfases. For at sikre en god afvikling af støtten til nyreforskningsområdet afsættes op til 30 mio. kr. i udfasningsmidler til projekter, der allerede er igangsat med midler fra nyreforskningspuljen, men som kan have brug for supplerede midler. Kriterier for uddelinger 2025-2026 bliver offentliggjort i foråret 2025.

Nøgletal 2023

20 mio. kr.

Samlede støtte til forskning i nyresygdomme i 2023

16 projekter

Antal projekter, der har modtaget støtte i 2023

4%

4% af fondens samlede støtte gik i 2023 til forskning i nyresygdomme

Forskningsfelt

Vi ønsker at støtte et bredt felt af projekter inden for nyreforskning. Puljen rummer mulighed for støtte til projekter i relation til:

  • Årsager
  • Forebyggelse
  • Diagnostik
  • Behandling
  • Komplikationer

Kliniske og eksperimentelle studier som epidemiologiske forskningsprojekter kan støtte.

Hvem kan søge støtte?

Forskere og læger ansat ved et af landets hospitaler eller universiteter

Dansk forankring er et krav. Nationalt og internationalt samarbejde ses gerne

Projekteksempel

Billeddiagnostik skal hjælpe nyrepatienter

I et forskningsprojekt gennemfører Niels Henrik Buus, klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitetshospital, en evaluering af PET og MR-scanninger, der skal hjælpe med at forstå nyrernes gennemblødning og iltningsgrad på raske patienter og patienter med kronisk nyrelidelse.

Det er projektets forventning, at en øget forståelse af metoden med billeddiagnostik af nyrerne på sigt kan bidrage til bedre diagnostik og prognose af nyresygdom.

Kriterier for støtte til forskning i nyresygdomme

Højeste kvalitet

Videnskabeligt indhold

Forskningsgruppens innovationspotentiale, gennemslagskraft, publikationer, samarbejdspartnere mv.

Gennemførlighed

Værdien for patienter og samfund

Faglig indsigt

Bedømmelsesudvalg

Fonden har nedsat et udvalg bestående af en gruppe danske forskere med bred ekspertviden inden for nefrologisk klinik og forskning og med stor indsigt i såvel det nationale som internationale forskningsområde. Bedømmelsesudvalget kan ikke selvstændigt fordele de afsatte midler, men vil indstille en prioritering til Augustinus Fondens bestyrelse.

Læs mere

Fakta og ansøgningsproces

Fonden har afsat en pulje på 20 millioner kroner pr. år i perioden 2019-2024, i alt 120 millioner kroner. Puljen opslås én gang årligt.

Download vores vejledning herunder for mere information om ansøgninger til fonden.