Sociale initiativer
Nye fællesskaber gennem kunsten
Sociale indsatser og kultur
2021
Bevillingssum: Løbende uddelinger

Fonden støtter projekter, der forener professionelle kunst- og kulturtilbud med en social indsats for børn og unge. Samarbejder på tværs af det sociale og kulturelle felt er en styrke.

Array

Fonden ønsker, at kunst og kultur bidrager til oplevelse, refleksion og nye fællesskaber. Men for nogle i vores samfund kan barrieren ind til kulturlivet opleves uoverkommelig. Socialt som økonomisk.

Derfor støtter fonden indsatser der arbejder for, at alle bliver budt med ind i kunstens og kulturens rum, så alle uanset baggrund og livssituation får mulighed for at engagere sig i kulturelle fællesskaber med andre.

Det er en forudsætning for støtte, at projektet både rummer en socialfaglig tyngde såvel som et højt professionelt niveau inden for kunst og kultur.
Fonden lægger derfor vægt på, at projektet udføres i et samarbejde mellem flere aktører, herunder en social organisation, der har erfaring med særligt udsatte grupper og en professionel kunst- eller kulturaktør, der også gerne har erfaring med formidling til børn og unge.

I 2021 har fonden derfor støttet flere projekter indenfor området – få inspiration blandt projekterne her:

 

Familier udforsker kunst på SMK

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn hjælper enlige forældre med børn med økonomisk støtte og rådgivning, og foreningens hjælp når ud til familier i hele landet. I et nyt pilotprojekt samarbejder foreningen med Statens Museum for Kunst (SMK), der gennem en årrække har udforsket, hvordan museet kan blive et meningsfuldt mødested for langt flere mennesker i Danmark.

Med udgangspunkt i foreningens sommerferielejr i Helsingør har 150 børn og voksne denne sommer fået en særlig invitation til at se, sanse og mærke kunsten. Familierne har haft besøg af kunstformidlere fra SMK på sommerlejren med fokus på at styrke og udvikle fantasi og kreativitet, og derefter fulgte en invitation til museumsbesøg på SMK i København.

“Mange af familierne har oplevet, hvordan billedkunst ikke er svært tilgængeligt, men at dét at udforske kunst sammen kan give store oplevelser. De fælles oplevelser skaber muligheden for at være sammen som familie, men det giver også noget at være sammen om og se tilbage på, når sommerferien er slut,” siger sekretariatsleder Marie Blankensteiner om projektet.

Bevilling til pilotprojektet: 96.000 kr. i 2021 og til projektet i 2022 med 142.000 kr. 

Læs mere om projektet her

 

Styrket identitet gennem scenekunst

Foreningen Be Free Nørrebro er en frivillig social organisation, som skaber fællesskaber med plads til forskellighed for udsatte unge. Udgangspunktet er boligområdet Mjølnerparken i København, som er præget af, at de unge savner et tilholdssted og derfor tilbringer meget af tiden på gaden. Be Free ønsker at give de deltagende unge en stemme gennem teater, hvor de får mulighed for at skabe egne fortællinger. Med projektet præsenteres de unge for et andet selvbillede end det, de typisk oplever i mødet med omverdenen.

Projektet munder ud i en teaterforestilling, hvor publikum gennem aktiv deltagelse får en dybere forståelse for de unges fortællinger.

Der er flere lokale aktører involveret som Nørrebro bibliotek, Fritidscenteret Drejerklubben, Mjølnerparkens Beboerforening, World Dance Academy, Teater Grob, billedkunstnerne Rasmus Balstrøm og Thomas Damsbo samt skuespiller Henrik Paludan, og en række nationale samarbejdspartnere: SMK, C:ontact, Ungdomsøen og Interesseorganisationen Mino Danmark. Projektet evalueres sideløbende i samarbejde med Center for Ungdomsforskning (CeFU), der er tilknyttet Aalborg Universitet.

Bevilling: 500.000 kr. i 2021 – se mere om Be Frees aktiviteter her 

 

Stærke relationer gennem musik

Goldschmidts Musikakademi er fortællingen om et modigt og ambitiøst musikalsk kraftcenter med en vision om at skabe relationer blandt ressourcesvage børn på tværs af baggrund, religion og hudfarve med afsæt i musikken.  Hver dag sætter musikglade elever kursen mod musikskolen i Københavns Nordvestkvarter, hvor undervisere giver gratis undervisning til børn og unge, der ellers ikke vil få mulighed for at spille grundet økonomiske og sociale udfordringer. Alle undervisere er selv professionelle musikere og har den nødvendige faglige, menneskelige og pædagogiske ballast til at arbejde med målgruppen.

Også lån af instrumenter er gratis for skolens elever.

Målet for skolen er foruden kvalificeret musikundervisning at støtte børnenes personlige udvikling, øge deres daglige trivsel, nedbryde fordomme og sikre dem bedre livsmestring.

Bevillinger: 3 mio. kr. i 2021 til aktiviteter i perioden 2021-2023. Fonden har tidligere støttet køb af instrumenter til gratis udlån. 

Læs mere om musikakademiet her

Aktive fællesskaber og sang 

LYD PÅ er et metodeudviklingsprojekt, der undersøger, hvordan sang og sangaktiviteter kan bidrage til at borgere, som er i kontakt med det social-psykiatriske område eller handicapområdet i Roskilde Kommune kan komme til at opleve en mere personligt tilfredsstillende livsstil, en øge trivsel og en oplevelse af at have indflydelse på eget liv.

Projektet er et samarbejde mellem Roskilde Kommunes socialområde, Sangkraftcentret Roskilde Synger, Sangens Hus og Videncenter for Sang.

LYD PÅ undersøger, hvordan sangaktiviteter kan bidrage til rehabilitering af borgere, som er i kontakt med socialpsykiatrien. Mange af deltagerne har udfordringer på forskellig vis, og i LYD PÅ har alle en plads. Man må gerne fylde, larme, råbe, synge eller være ked af det. Men de fleste går derfra og er glade.

Socialstyrelsens forståelse af recovery er det faglige grundlag på holdene. Gennem parametrene håb, fremtidsoptimisme, identitet, mening og empowerment arbejder LYD PÅ med at skabe meningsfulde kursusforløb, som fokuserer på kulturen i samværet, samtalen og det ligeværdige møde gennem sangen.

Bevilling: 216.155 kr. i 2020 – læs mere om projektet her

 

Læs også om et samarbejde mellem Landsforeningen af Væresteder og Trapholt, hvor brugere fra 34 væresteder har bidraget til et stort fælles kunstværk, der bliver udstillet i 2022. 

Foto: Børnene fra Foreningen til Støtte for Mødre og Børns ferielejr interagerer med Kirsten Justesens værk “3 x HVID 1:1:1” på SMK.