Sociale initiativer
Kapacitetsløft til civilsamfundet
Mændenes Hjem, WeShelter og Settlementet Vesterbro
Bevillingsår: Flerårig støtte i 2022-2024
Bevillingssum: Bevillingssum: 12 mio. kr.

Augustinus Fonden støtter tre sociale organisationers muligheder for at blive stærkere. Med flerårig opbakning til virke og udvikling får organisationerne et solidt fundament, så de kan hjælpe mennesker i en udsat position.

Array

Sociale klubber hvor alle er velkomne, rådgivning med hjælp til økonomi eller sundhed, og et netværk med sunde relationer: Hver dag hjælper sociale civilsamfundsorganisationer nogle af landets mest sårbare grupper. Her er den nære relation omdrejningspunktet, og et stærkt engagement fra frivillige bidrager til at løfte indsatserne.

Augustinus Fonden støtter kapacitetsopbygning af de tre organisationer Settlementet Vesterbro, WeShelter og Mændenes Hjem med flerårige indsatser. Det bidrager til at styrke organisationerne, så de kan skabe gode vilkår for personalet og de mange frivillige.

”Civilsamfundsorganisationerne løfter en vigtig opgave blandt mennesker, som lever i en udsat position. Vores dialog med feltet har vist, at tiden efter pandemien har lagt yderligere pres på både organisationerne og de borgere, de hjælper. Derfor vil vi gerne bakke op om, at dem der løfter en stor indsats får et fornyet overskud, så de kan være noget for andre,” siger Frank Rechendorff Møller, adm. direktør i Augustinus Fonden.

I årene 2022-2024 er 12 mio. kr. fordelt på de tre organisationer, Settlementet Vesterbro, WeShelter og Mændenes Hjem.

Fra 7 til 10 organisationer

Siden 2019 har syv civilsamfundsorganisationer fået flerårig støtte til virke og udvikling fra Augustinus Fonden, og de positive erfaringer herfra er baggrunden for, at indsatsen bliver udvidet med yderligere tre aktører.

Det gælder for flere af organisationerne, at fonden har støttet dem med mindre bidrag gennem årtier. I de senere år har fonden dog gentænkt den relation – nu med et nyt format, som gavner organisationerne i dag og forhåbentlig også fremadrettet.

Foto: Som civilsamfundsorganisation har Settlementet Vesterbro mange års erfaring med, at fællesskabet er en stærk forandringskraft som f.eks. her fra værestedet Gang i Gaden. Med flerårig støtte kan Settlementet Vesterbro brede deres aktiviteter ud til flere. Foto: Ehrhorn-Hummerston

Settlementet Vesterbro: Socialt arbejde gennem 100 år – også i fremtiden

Under overskriften ”At gøre mere for flere” har Settlementet Vesterbro fået en treårig bevilling til udvikling af det frivillige sociale arbejde, organisationens gennemslagskraft og til økonomisk stabilitet.

Værested, sociale klubber, feriekoloni og rådgivning er blandt de faste aktiviteter, og i Settlementets sociale handelsgade, Saxogade, kombinerer alle butikker en økonomisk, social og grøn bundlinje, som skaber et arbejdsfællesskab med plads til alle.

”Igennem de sidste 100 år har vi fulgt med tiden i kraft af gode indsatser, der modsvarer tidens sociale udfordringer. Den nye bevilling betyder, at vi kan give vores indsatser endnu et stærkt løft i de kommende år”, siger Julie Takla Helsted, Udviklingschef.

Settlementet Vesterbro har gennem flere år udviklet indsatserne, hvilket har sikret en høj kvalitet i det sociale arbejde. Augustinus Fonden ønsker at bakke op om den positive udvikling, så organisationen fortsat kan styrke sin indsats, skabe bedre stabilitet og brede aktiviteterne ud til endnu flere.


WeShelter: Opbakning til rejsen fra gaden til eget hjem

WeShelter har solid erfaring med hjemløsemålgruppen, og driver herberger, væresteder og andre sociale indsatser. WeShelter har gennem flere år udviklet indsatsen ”Netværksvenner”, som arbejder med hjemløse i overgangen fra herberg til egen bolig.

Det kan være en svær proces præget af isolation og ensomhed, for med egen bolig følger ikke nødvendigvis et meningsfuldt liv i eget hjem.  Det kræver hjælp at komme ind i nye fællesskaber, så den enkelte ikke falder tilbage i gamle vaner.

“Ofte mangler hjemløse ikke kun en bolig, men også en plads i fællesskabet. Med udsigten til en hjemløsereform, som lægger op til, at beboere på herberger hurtigere skal flytte i egen bolig, er det derfor afgørende at bygge bro til det omkringliggende samfunds fællesskaber, så hjemløsheden bliver skiftet ud med et godt og permanent liv i egen bolig. Vi er derfor glade for, at vi med støtte fra Augustinus Fonden kan sikre, at endnu flere udsatte mennesker kan få en frivillig netværksven. Netværksvenner er nemlig med til at bekæmpe ensomhed og social isolation og dermed sikre, at tidligere hjemløse får et godt liv i egen bolig,” siger Ole Abildgaard Mikkelsen, direktør for WeShelter.

Med en flerårig bevilling kan WeShelter udbrede de frivillige netværksvenner til flere kommuner, lokalområder og sociale tilbud, og i forlængelse af arbejdet også fokusere på relevant organisationsudvikling og vidensopbygning i organisationen.


Mændenes Hjem: En løftestang til en stærkere og moderne institution

Mændenes Hjem er en ikonisk institution kendt for sit arbejde blandt nogle af de mest udsatte mennesker i Danmark. Organisationen er i løbet af de seneste ti år vokset eksplosivt, og driver i dag mange forskellige tilbud som herberger, sundhedsklinikker, natcafé og stofindtagelsesrum. Mens fokus længe har været på udvikling, har styrkelse af organisationen været tilsidesat. Med flerårig støtte kan Mændenes Hjem arbejde målrettet på at være på forkant med udviklingen.

”I Mændenes Hjem er vi forventningsfulde og taknemmelige for muligheden for et betydeligt organisatorisk løft inden for arbejdsmiljø, konfliktforebyggelse og udvikling af den metodiske faglighed. Bevillingen bidrager bl.a. til at etablere en organisatorisk struktur, der udvikler indsatserne i forhold til brugernes komplekse behov og skiftende hjemløsestrategier, psykiatriplaner mv. Og her er det afgørende, at vi fokuserer massivt på at sikre en tryg arbejdsplads for vores medarbejdere og frivillige,” fortæller Ivan Christensen, forstander på Mændenes Hjem.

Mændenes Hjems tilbud tilkalder i dag politiet ca. 1.000 gange om året. Vold, trusler, konflikter og voldsomme episoder, hvor brugere har psykoser, får overdoser, udøver selvskade eller går bort er en del af dagligdagen på stofscenen. Det er et hårdt miljø for brugere og for medarbejderne.

”I løbet af de næste tre år får vi mulighed for systematisk at opkvalificere organisationen i forhold til f.eks. håndtering af vold og konflikter, så vi over en bred kam kan forbedre forudsætningerne for at tage vores ansvar som civilsamfundsorganisation. Vi glæder os meget til at komme i gang,” siger Ivan Christensen.

Foto: Ehrhorn-Hummerston

Opbakning til sociale organisationer siden 2019