Sociale initiativer
Nære sociale indsatser
7 sociale organisationer
2019
Bevillingssum: samlet 8.370.000

Augustinus Fonden har i 2019 bevilget flerårig støtte til en række mindre organisationer, der arbejder med en nær social indsats. Bevillingerne er uddelt som en del af fondens nye strategi for sociale indsatser i Danmark. 

Array

I 2018 vedtog fonden en ny strategi for sociale indsatser, som fremover vil fokusere på støtte til nære sociale indsatser for særligt udsatte mennesker.

Fonden er i fuld gang med udmøntningen af strategien og har støttet en række mindre organisationer med flerårige bevillinger, der gives som et bidrag til at organisationerne kan få ro til at udføre og udvikle deres indsatser. Organisationerne rammer forskellige grupper af særligt udsatte, men fællesnævneren er et fokus på det nære sociale arbejde, hvad enten det drejer sig om en indsats på gadeplan med servering af mad til hjemløse, sociale fællesskaber for udsatte børn og unge eller at finde den rette hjælp til svært bevægelseshandicappede.

“I strategiprocessen har vi undersøgt, hvordan fondens midler kan bidrage til at gøre den størst mulige forskel – også for mindre sociale indsatser, som kan have svært ved at rejse penge til deres daglige arbejde. De små organisationer har i en årrække modtaget støtte fra fonden, og nu forsøger vi så at arbejde lidt anderledes med flerårige bevillinger og et lidt større beløb”, siger Frank Rechendorff Møller, direktør i Augustinus Fonden.

Fonden håber, at organisationerne med de flerårige bevillinger kan sikre og styrke det sociale arbejde for udsatte i samfundet.

Læs mere om ansøgninger til sociale indsatser i Danmark her. 

 

Fakta: Syv organisationer modtager flerårig støtte

Morgencafé for Hjemløse – til værested og sundhedstilbud for hjemløse. Bevillingen gives til drift og et lokalt udviklingsprojekt.

Kontaktcenter Klippen – til værested for hjemløse og misbrugere. Bevillingen gives til drift og et kørselsteam, som tager rundt i hovedstadsområdet.

Transmogriffen – til værested for udsatte unge. Bevillingen gives til drift og udvikling.

Foreningen FISKEN – til værested for kriminalitetstruede unge. Bevillingen gives til drift og sikring af det socialfaglige arbejde i værestedet.

Landsforeningen Lænken – til sociale fællesskaber for alkoholmisbrugere i hele landet. Bevillingen gives til ferie- og familieaktiviteter, og til løbende drift og udvikling.

Politiets Ungdomsklub – til aktiviteter for børn og unge, som en del af det kriminalpræventive arbejde. Bevillingen gives til drift og et udviklingsprojekt.

Servicehunde til Handicappede – til arbejdet med at udplacere servicehunde til svært bevægelseshandicappede. Bevillingen gives til løbende drift og forskellige administrative tiltag.

 

Augustinus Fondens strategi for sociale indsatser i Danmark

Fonden ønsker at bidrage til at løfte livskvaliteten for de mest udsatte mennesker i Danmark, og støtter inden for tre fokusområder:

• Velfunderede mindre organisationers sociale indsats på gadeplan for særligt udsatte.
• Udvalgte professionelle organisationers landsdækkende indsatser for særligt udsatte grupper.
• Udvalgte professionelle initiativer der forener kunst og kultur på et højt niveau med en social indsats for børn og unge

Foto: Ehrhorn-Hummerston