Sociale initiativer
Viden om udsathed under en pandemi
WeShelter
Bevillingsår: 2020
Bevillingssum: 224.446 kr.

Organisationen WeShelter har brugt tiden under coronakrisen på at indsamle viden om hjemløse herbergbeboeres oplevelse af livet under nedlukningerne.
Rapporten "Herbergsliv under covid-19" er netop udkommet til inspiration for alle, der arbejder med socialt arbejde.

Array

Da det danske samfund lukkede ned i marts 2020 på grund af coronasituationen, betød det også en stor omvæltning for de mest udsatte mennesker i Danmark der bor på herberger eller andre boformer. Sagsbehandleren kom ikke længere på besøg, misbrugscentret var lukket og besøgende fra den frivillige besøgsven holdt op. Det socialpædagogiske personale arbejdede i nødberedskab med kun få timer til rådighed. Samtidig var der centralt fra myndighedernes side udstedt gæsteforbud, så venner, familie og netværk udefra kunne ikke længere komme på besøg. Kort sagt var hverdagen vendt på hovedet.

Indsamling af viden under lockdown

WeShelter driver flere væresteder og herberger i hovedstadsområdet, og organisationen har brugt coronakrisen og nedlukningen til at indsamle uddybende og systematisk viden om de hjemløses oplevelse af pandemien. Vidensindsamlingen skal blandt andet bruges til at forstå beboernes situation, men også at få nye muligheder skabt af nedlukningen frem i lyset. Derudover er det håbet, at projektet giver læring og inspiration til det generelle socialfaglige og frivillige arbejde på landets herberger, og belyser hvorvidt det socialfaglige arbejde på herberger overhovedet gør en forskel for det enkelte udsatte menneske.

Vidensindsamlingen har taget udgangspunkt i to af WeShelters herberger, som begge ligger i København men modtager hjemløse fra hele landet.

Ny læring

Rapporten peger blandt andet på, at ensomhed og social isolation er steget. Den begrænsede adgang til fællesskaber enten med andre beboere eller det omkringliggende samfundet har bidraget til øget ensomhed og social isolation blandt en gruppe mennesker, der i forvejen lever yderst på kanten med få sociale relationer og uden for samfundets fællesskaber.

Men rapporten peger også på andre positive aspekter af corona-krisen. For eksempel har nogle beboere fundet ro og tid til positive forandringer. Det kan være et reduceret misbrug, da adgangen til rusmidler og fællesskaberne omkring dem er blevet besværliggjort. WeShelter giver i rapporten derfor også et bud på, hvad sociale organisationer kan sætte fokus på i kølvandet af corona-krisen.

Læs rapporten her

Eller få et hurtigt overblik her

Billederne er fra KFUKs Sociale Arbejdes landsdækkende projekt Social Drive Out, som du kan læse mere om her og fra Settlementets sociale arbejde på Vesterbro i København i foråret 2020. De to projekter har ikke relation til undersøgelsen.