Landsdækkende sociale indsatser
Mobilcaféer skaber tryghed
KFUMs Sociale Arbejde
2020
Bevillingssum: 500.000 kr. til indsatsen i 2021 og 2022

Social Drive Out er en mobil hjælpeindsats målrettet en række yderområder i Danmark. Formålet med initiativet er at give socialt udsatte livsmod, håb og en følelse af samhørighed og tryghed.

Array

En lang periode præget af coronakrise, social afstand og nedlukning har påvirket sårbare mennesker i landets yderområder og små landsbyer. Frygten for corona-smitte har skabt ekstra utryghed, og det sociale fællesskab har været svært at fastholde for mennesker, der i forvejen kæmper med psykiske lidelser, misbrug, ensomhed og andre svære problemer.

Samtidig har de lange afstand til centrale hjælpe- og støtteforanstaltninger i de større byer medført forstærket isolation.

Med Social Drive Out har KFUMs Sociale Arbejde skabt et landsdækkende initiativ med mobilcaféer, der opsøger socialt udsatte i lokalsamfundene. Mobilcaféerne tager afsæt i organisationens velfunderede hjælpearbejde med bl.a. sociale caféer, væresteder, herberger og andre fællesskabsorienterede projekter.

Kernen i indsatsen er nærvær og omsorg, og med Social Drive Out arbejder organisationen for at fastholde fællesskaberne i en svær tid.

Her deles mad, tøj, værnemidler, bøger og familie-aktivitetspakker ud, og der er mulighed for rådgivning og støtte. Samtidig er mobilcaféen indgang til andre eksisterende rådgivningstilbud som f.eks. gældsrådgivning eller retshjælp, men bidrager også til at skabe forbindelse til gadesygeplejersker eller socialrådgivere, hvor kontakten særligt i coronatiden kan have været lang og besværlig.

Indsatsen er drevet af frivillige og lokalansatte i KFUMs Sociale Arbejde, som er med til at skabe et fast holdepunkt for socialt udsatte i yderområderne.

Augustinus Fonden ønsker at bidrage til at løfte livskvaliteten for de mest udsatte i Danmark, og støtter derfor udvalgte professionelle organisationers landsdækkende indsatser for særligt udsatte grupper.