Akut nødhjælp Sociale initiativer
Når coronakrisen rammer de svageste
Sociale og humanitære organisationer
2020
Bevillingssum: indtil nu: 22,7 mio. kr.

Augustinus Fonden støtter projekter, der afhjælper situationen under COVID-19-krisen for særligt sårbare grupper i Danmark og resten af verden. Blandt andre har Læger uden Grænser (MSF) modtaget 4 mio. kr. til det internationale, akutte krisearbejde. Fonden modtager fortsat ansøgninger om støtte til området.

Når corona-krisen går ud over de svageste

Under COVID-19-krisen er der ekstra behov for midler til projekter drevet af sociale og humanitære organisationer, der kan afhjælpe konsekvenserne for de mest sårbare i Danmark og verden.

Støtten til det sociale og akutte humanitære arbejde er en fast del af Augustinus Fondens strategi, og det har derfor været naturligt at arbejde ekstra hurtigt for at sikre, at projekterne kan igangsættes snarest muligt. Ansøgningerne er kommet på baggrund af en dialog med fondens langvarige bevillingsmodtagere og henvendelser til fonden om akutte behov.

Fonden har på nuværende tidspunkt bevilget støtte til 20 sociale og humanitære projekter, der på hver deres måde afhjælper de konsekvenser corona-pandemien har medført i Danmark og i verden.

Samlet har fonden på nuværende tidspunkt bevilget 22,7 mio. kr.

Sociale projekter i Danmark

Mange sociale organisationer står i en svær situation, hvor deres indsatser for landets mest sårbare skal gentænkes og tilpasses en situation med social afstand og lukkede foreningslokaler.

Det kan for eksempel være et værested, der kæmper for at give brugerne en alternativ, men samtidig værdig løsning, når man ikke kan tilbyde fælles spisning og ophold.

Det kan også gælde for organisationer, der har et øget behov for støtte, fordi de taber indtægter fra genbrugsbutikker og lignende, som normalt sikrer organisationens arbejde – og dermed går ud over indsatser for socialt udsatte.

Andre organisationer må gentænke deres arbejde i digital form, så deres målgruppe fortsat kan få rådgivning.

Følgende organisationer har modtaget støtte til corona-relaterede projekter i Danmark:

 • 750.000 kr. til Kirkens Korshær til oprettelse og udbredelse af telefoniske varmestuer for social udsatte og hjemløse, til støtte, rådgivning og bevarelse af fællesskaber.
 • 750.000 kr. til Red Barnets efterværnsindsats, der støtter udsatte børn og familier tilbage til et normaliseret hverdagsliv.
 • 400.000 kr. til Gigtforeningen til indsatser for mennesker med gigt under COVID-19 med fokus på at styrke den mentale sundhed og øge handlekompetencen hos den enkelte.
 • 303.400 kr. til Dansk Flygtningehjælp til et tryghedsopkaldsprojekt, der skal skabe tryghed for flygtninge under COVID-19-krisen.
 • 265.608 kr. til Folkekirkens Nødhjælp til sikring af genbrugsbutikker med værnemidler til frivillige og kunder.
 • 200.000 kr. til Røde Kors’ kriseberedskab i Danmark, der bl.a. assisterer Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige beredskab og har oprettet et hjælpenetværk til udsatte og isolerede borgere.
 • 100.000 kr. til Hugs & Food til ekstraomkostninger i forbindelse med uddeling af take-away mad til hjemløse.
 • 100.000 kr. til Settlementets arbejde med udsatte voksne, bl.a. socialrådgivning og gældsrådgivning samt forebyggelse af ensomhed og psykisk mistrivsel.
 • 100.000 kr. til Angstforeningen til udvikling og distribution af information og undervisningsforløb til skoler om børn og angst ifm. corona-krisen.
 • 100.000 kr. til Matematikcenter til skalering af online matematikundervisning med fokus på udsatte børn og unge, der risikerer at falde bagud i skolen når der mangler støtte til hjemme-undervisningen.
 • 95.000 kr. til Kvindehuset i Aarhus, et samværs- og aktivitetstilbud til sårbare, etniske minoritetskvinder, til revurdering og optimering af aktuelle aktiviteter og fysiske rammer ifm. corona-krisen.
 • 75.000 kr. til Kontaktcenter Klippens fortsatte arbejde med misbrugsbehandling under krisen.
 • 75.000 kr. til Fri af Misbrug til etablering af akut chatrådgivning for børnefamilier ramt af misbrug under corona-krisen.
 • 45.000 kr. til Foreningen FISKEN til digital vejledning og støtte af unge i udsatte positioner.
 • 90.000 kr. til kickstart af Landsforeningen Lænkens lokalforeninger i forbindelse med genåbningen after corona-nedlukning af tilbudene.
 • 500.000 kr. til Børns Vilkår til det langsigtede nødberedskab på BørneTelefonen, der rådgiver børn og unge i en svær tid.

 

Internationale humanitære projekter

Udenfor Danmarks grænser er der også stort behov for støtte i den ekstraordinære situation. I mange af verdens brændpunkter, i flygtningelejre og lande med mindre udviklede sundhedssystemer er situationen alvorlig. Det er svært at isolere sig, og smitten kan hurtigt bredes, så fokus på ekstra hygiejneforhold og sundhedsklinikker er essentielt.

På samme tid er det vigtigt at fastholde indsatser for børn, kvinder og sårbares vilkår og rettigheder, der let kan blive glemt i den ekstraordinære situation.

 • 5 mio. kr. til UNICEFs internationale arbejde med at hindre smittespredning og sikre børns fortsatte adgang til uddannelse og beskyttelse.
 • 4 mio. kr. til Læger uden Grænsers medicinske akutindsats mod COVID-19 over hele verden.
 • 3 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælp til at afhjælpe krisen i krisen: Akut livreddende COVID-19 respons til flygtninge i Myanmar, Libanon, Djibouti og Italien.
 • 2,5 mio. kr. til PlanBørnefondens akutte, globale indsatser ifm. Covid-19 med formålet at reducere risiko for smittespredning og bekæmpe de negative følgekonsekvenser for særligt piger og unge kvinder i udviklingslande.
 • 1,5 mio. kr. til Folkekirkens Nødhjælp til akut kontant-baseret nødhjælp til COVID-19-udsatte i Malawi.
 • 1 mio. kr. til CARE Danmarks akutindsats mod smittespredning i Ugandas flygtningelejre.
 • 250.000 kr. til Ingeniører uden Grænser til lokal produktion, distribution og effektmåling af genanvendelig stofmaske til begrænsning af COVID-19 smitte og dødelighed i Sierra Leone og Guinea-Bissau.
 • 1 mio. kr. til Dansk Folkehjælp til covid-19-indsats i Afghanistan, der er særligt udsat pga. nedbrudte infrastrukturer og eftervirkninger af krigen.
 • 491.809 kr. til SOS Børnebyerne til bæredygtig hjælp til de mest udsatte børn og deres familier i Rwanda ifm. COVID-19.

 

Fonden modtager løbende ansøgninger.

 

 

Fotokreditering:

Olmo Calvo, Læger uden Grænser

Nahom Tesfaye, UNICEF

Ehrhorn-Hummerston

Dansk Røde Kors

FISKEN

Landsforeningen Lænken, Kurt Nielsen

Børns Vilkår, Jeppe Carlsen

 • Internationale humanitære indsatser

  5 mio. kr. til UNICEFs internationale arbejde med at hindre smittespredning og sikre børns fortsatte adgang til uddannelse og beskyttelse.

  4 mio. kr. til Læger uden Grænsers medicinske akutindsats mod COVID-19 over hele verden.

  3 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælp til at afhjælpe krisen i krisen: Akut livredende COVID-19-respons til flygtninge i Myanmar, Libanon, Djibouti og Italien.

 • Internationale humanitære indsatser

  250.000 kr. til Ingeniører uden Grænser til lokal produktion, distribution og effektmåling af stofmasker i Sierra Leone og Guinea-Bissau.

  1 mio. kr. til CARE Danmarks akutindsats mod smittespredning i Ugandas flygtningslejre.

  491.809 kr. til SOS Børnebyerne til bæredygtig hjælp til de mest udsatte børn og deres familier i Rwanda.

   

 • Internationale humanitære indsatser

  1,5 mio. kr. til Folkekirkens Nødhjælp til akut kontant-baseret nødhjælp til COVID-19-udsatte i Malawi.

  1 mio. kr. til Dansk Folkehjælp til covid-19-indsats i Afghanistan, der er særligt udsat pga. nedbrudte infrastrukturer og eftervirkninger af krigen.

  2,5 mio. kr. til PlanBørnefondens akutte indsatser for at reducere smittespredning og bekæmpe negative følgekonsekvenser for piger og unge kvinder i Jordan og Colombia.

 • Sociale indsatser i Danmark

  100.000 kr. til Hugs & Food til ekstraomkostninger i forbindelse med uddeling af take-away mad til hjemløse.

  75.000 kr. til Kontaktcenter Klippens fortsatte arbejde med misbrugsbehandling under krisen.

  750.000 kr. til Red Barnets efterværnsindsats, der støtter udsatte børn og familier tilbage til et normaliseret hverdagsliv.

 • Sociale indsatser i Danmark

  100.000 kr. til Settlementets arbejde med udsatte voksne, bl.a. socialrådgivning og gældsrådgivning samt forebyggelse af ensomhed og psykisk mistrivsel.

  95.000 kr. til Kvindehuset i Aarhus, et samværs- og aktivitetstilbud til sårbare, etniske minoritetskvinder, til revurdering og optimering af aktuelle aktiviteter og fysiske rammer ifm. corona-krisen.

   

 • Sociale indsatser i Danmark

  45.000 kr. til Foreningen FISKEN til digital vejledning og støtte af unge i udsatte positioner.

  100.000 kr. til Matematikcenter til skalering af online matematikundervisning med fokus på udsatte børn og unge, der risikerer at falde bagud i skolen når der mangler støtte til hjemme-undervisningen.

 • Sociale indsatser i Danmark

  75.000 kr. til Fri af Misbrug til etablering af akut chatrådgivning for børnefamilier ramt af misbrug under corona-krisen.

  500.000 kr. til Børns Vilkår til det langsigtede nødberedskab på BørneTelefonen, der rådgiver børn og unge i en svær tid.

 • Sociale indsatser i Danmark

  265.608 kr. til Folkekirkens Nødhjælp til sikring af genbrugsbutikker med værnemidler til frivillige og kunder.

  303.400 kr. til Dansk Flygtningehjælp til et tryghedsopkaldsprojekt, der skal skabe tryghed for flygtninge under COVID-19-krisen.

  100.000 kr. til Angstforeningen til udvikling og distribution af information og undervisningsforløb til skoler om børn og angst ifm. corona-krisen.

 • Sociale indsatser i Danmark

  200.000 kr. til Røde Kors’ kriseberedskab i Danmark, der bl.a. assisterer Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige beredskab og har oprettet et hjælpenetværk til udsatte og isolerede borgere.

  750.000 kr. til Kirkens Korshær til oprettelse og udbredelse af telefoniske varmestuer for social udsatte og hjemløse, til støtte, rådgivning og bevarelse af fællesskaber.

   

 • Sociale indsatser i Danmark

  90.000 kr. til kickstart af Landsforeningen Lænkens lokalforeninger i forbindelse med genåbningen after corona-nedlukning af tilbudene.

  400.000 kr. til Gigtforeningen til indsatser for mennesker med gigt under COVID-19 med fokus på at styrke den mentale sundhed og øge handlekompetencen hos den enkelte.