COVID-19
Når coronakrisen rammer de svageste
Sociale og humanitære organisationer
2020 - 2021
Bevillingssum: indtil nu: 25,2 mio. kr.

Augustinus Fonden støtter projekter, der afhjælper situationen under COVID-19-krisen for særligt sårbare grupper i Danmark og resten af verden.

Fonden modtager fortsat ansøgninger om støtte til både corona-relaterede og øvrige sociale indsatser i 2021.

Når corona-krisen går ud over de svageste

Under corona-epidemien er der ekstra behov for midler til projekter drevet af sociale og humanitære organisationer, der kan afhjælpe konsekvenserne for de mest udsatte i Danmark og sårbare områder i verden.

Fonden har på nuværende tidspunkt bevilget 25 mio. kr. til 32 sociale og internationale humanitære projekter, der på hver deres måde afhjælper de konsekvenser corona-pandemien har medført for de mest udsatte mennesker.

Sociale projekter i Danmark

Mange sociale organisationer står i en svær situation, hvor deres indsatser for landets mest sårbare skal gentænkes og tilpasses en situation med social afstand og lukkede foreningslokaler.

Det kan for eksempel være et værested, der kæmper for at give brugerne en alternativ, men samtidig værdig løsning, når man ikke kan tilbyde fælles spisning og ophold.

Det kan også gælde for organisationer, der har et øget behov for støtte, fordi de taber indtægter fra genbrugsbutikker og lignende, som normalt sikrer organisationens arbejde – og dermed går ud over indsatser for socialt udsatte.

Andre organisationer må gentænke deres arbejde i digital form, så deres målgruppe fortsat kan få rådgivning.

Følgende organisationer har modtaget støtte til corona-relaterede projekter i Danmark:

 • 750.000 kr. til Kirkens Korshær til oprettelse og udbredelse af telefoniske varmestuer for social udsatte og hjemløse, til støtte, rådgivning og bevarelse af fællesskaber.
 • 750.000 kr. til Red Barnets efterværnsindsats, der støtter udsatte børn og familier tilbage til et normaliseret hverdagsliv.
 • 400.000 kr. til Gigtforeningen til indsatser for mennesker med gigt under COVID-19 med fokus på at styrke den mentale sundhed og øge handlekompetencen hos den enkelte.
 • 603.400 kr. til Dansk Flygtningehjælp til et tryghedsopkaldsprojekt, der skal skabe tryghed for flygtninge under COVID-19-krisen i 2020 og foråret 2021.
 • 575.758 kr. til Folkekirkens Nødhjælp til sikring af genbrugsbutikker med værnemidler til frivillige og kunder i 2020 og 2021.
 • 200.000 kr. til Røde Kors’ kriseberedskab i Danmark, der bl.a. assisterer Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige beredskab og har oprettet et hjælpenetværk til udsatte og isolerede borgere.
 • 100.000 kr. til Hugs & Food til ekstraomkostninger i forbindelse med uddeling af take-away mad til hjemløse.
 • 100.000 kr. til Settlementets arbejde med udsatte voksne, bl.a. socialrådgivning og gældsrådgivning samt forebyggelse af ensomhed og psykisk mistrivsel.
 • 100.000 kr. til Angstforeningen til udvikling og distribution af information og undervisningsforløb til skoler om børn og angst ifm. corona-krisen.
 • 100.000 kr. til Matematikcenter til skalering af online matematikundervisning med fokus på udsatte børn og unge, der risikerer at falde bagud i skolen når der mangler støtte til hjemme-undervisningen.
 • 95.000 kr. til Kvindehuset i Aarhus, et samværs- og aktivitetstilbud til sårbare, etniske minoritetskvinder, til revurdering og optimering af aktuelle aktiviteter og fysiske rammer ifm. corona-krisen.
 • 75.000 kr. til Kontaktcenter Klippens fortsatte arbejde med misbrugsbehandling under krisen.
 • 75.000 kr. til Fri af Misbrug til etablering af akut chatrådgivning for børnefamilier ramt af misbrug under corona-krisen.
 • 45.000 kr. til Foreningen FISKEN til digital vejledning og støtte af unge i udsatte positioner.
 • 90.000 kr. til kickstart af Landsforeningen Lænkens lokalforeninger i forbindelse med genåbningen after corona-nedlukning af tilbudene.
 • 500.000 kr. til Børns Vilkår til det langsigtede nødberedskab på BørneTelefonen, der rådgiver børn og unge i en svær tid.
 • 242.446 kr. til WeShelter til undersøgelse af covid-19 erfaringer og trivsel blandt hjemløse beboere på herberger.
 • 75.000 kr. til Møltrup Optagelseshjem til covid-19-vennerne – et socialt tilbud til hjemløse.
 • 200.000 kr. til UlykkesPatientForeningen og Polioforeningen til tryghedsforøgelse og forebyggelse af ensomhed og social isolation for mennesker med senfølger efter en ulykke eller polio, en særlig risikogruppe ift. corona.

 

Fonden støtter herudover også sociale indsatser, der ikke er corona-relaterede. Se mere om hvordan i vores ansøgningsvejledning til sociale formål.

 

Internationale humanitære projekter

Udenfor Danmarks grænser er der også stort behov for støtte i den ekstraordinære situation. I mange af verdens brændpunkter, i flygtningelejre og lande med mindre udviklede sundhedssystemer er situationen alvorlig. Det er svært at isolere sig, og smitten kan hurtigt bredes, så fokus på ekstra hygiejneforhold og sundhedsklinikker er essentielt.

På samme tid er det vigtigt at fastholde indsatser for børn, kvinder og sårbares vilkår og rettigheder, der let kan blive glemt i den ekstraordinære situation.

 • 5 mio. kr. til UNICEFs internationale arbejde med at hindre smittespredning og sikre børns fortsatte adgang til uddannelse og beskyttelse.
 • 4 mio. kr. til Læger uden Grænsers medicinske akutindsats mod COVID-19 over hele verden.
 • 3 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælp til at afhjælpe krisen i krisen: Akut livreddende COVID-19 respons til flygtninge i Myanmar, Libanon, Djibouti og Italien.
 • 2,5 mio. kr. til PlanBørnefondens akutte, globale indsatser ifm. Covid-19 med formålet at reducere risiko for smittespredning og bekæmpe de negative følgekonsekvenser for særligt piger og unge kvinder i udviklingslande.
 • 1,5 mio. kr. til Folkekirkens Nødhjælp til akut kontant-baseret nødhjælp til COVID-19-udsatte i Malawi.
 • 1 mio. kr. til CARE Danmarks akutindsats mod smittespredning i Ugandas flygtningelejre.
 • 250.000 kr. til Ingeniører uden Grænser til lokal produktion, distribution og effektmåling af genanvendelig stofmaske til begrænsning af COVID-19 smitte og dødelighed i Sierra Leone og Guinea-Bissau.
 • 1 mio. kr. til Dansk Folkehjælp til covid-19-indsats i Afghanistan, der er særligt udsat pga. nedbrudte infrastrukturer og eftervirkninger af krigen.
 • 991.809 kr. til SOS Børnebyerne til bæredygtig hjælp til de mest udsatte børn, unge og deres familier i Rwanda og Kenya ifm. COVID-19.
 • 500.000 kr. til ADRA til Covid-19 Emergency Food Response-projekt målrettet de mest udsatte familiers mangel på mad og sundhedsoplysning i det krigshærgede Yemen.

Læs mere om, hvordan du søger støtte til internationale humanitære formål.

Fonden modtager løbende ansøgninger.

 • Internationale humanitære indsatser

  5 mio. kr. til UNICEFs internationale arbejde med at hindre smittespredning og sikre børns fortsatte adgang til uddannelse og beskyttelse.

  4 mio. kr. til Læger uden Grænsers medicinske akutindsats mod COVID-19 over hele verden.

  3 mio. kr. til Dansk Flygtningehjælp til at afhjælpe krisen i krisen: Akut livredende COVID-19-respons til flygtninge i Myanmar, Libanon, Djibouti og Italien.

 • Internationale humanitære indsatser

  250.000 kr. til Ingeniører uden Grænser til lokal produktion, distribution og effektmåling af stofmasker i Sierra Leone og Guinea-Bissau.

  1 mio. kr. til CARE Danmarks akutindsats mod smittespredning i Ugandas flygtningslejre.

  491.809 kr. til SOS Børnebyerne til bæredygtig hjælp til de mest udsatte børn og deres familier i Rwanda.

   

 • Internationale humanitære indsatser

  1,5 mio. kr. til Folkekirkens Nødhjælp til akut kontant-baseret nødhjælp til COVID-19-udsatte i Malawi.

  1 mio. kr. til Dansk Folkehjælp til covid-19-indsats i Afghanistan, der er særligt udsat pga. nedbrudte infrastrukturer og eftervirkninger af krigen.

  2,5 mio. kr. til PlanBørnefondens akutte indsatser for at reducere smittespredning og bekæmpe negative følgekonsekvenser for piger og unge kvinder i Jordan og Colombia.

 • Sociale indsatser i Danmark

  100.000 kr. til Hugs & Food til ekstraomkostninger i forbindelse med uddeling af take-away mad til hjemløse.

  75.000 kr. til Kontaktcenter Klippens fortsatte arbejde med misbrugsbehandling under krisen.

  750.000 kr. til Red Barnets efterværnsindsats, der støtter udsatte børn og familier tilbage til et normaliseret hverdagsliv.

 • Sociale indsatser i Danmark

  100.000 kr. til Settlementets arbejde med udsatte voksne, bl.a. socialrådgivning og gældsrådgivning samt forebyggelse af ensomhed og psykisk mistrivsel.

  95.000 kr. til Kvindehuset i Aarhus, et samværs- og aktivitetstilbud til sårbare, etniske minoritetskvinder, til revurdering og optimering af aktuelle aktiviteter og fysiske rammer ifm. corona-krisen.

   

 • Sociale indsatser i Danmark

  45.000 kr. til Foreningen FISKEN til digital vejledning og støtte af unge i udsatte positioner.

  100.000 kr. til Matematikcenter til skalering af online matematikundervisning med fokus på udsatte børn og unge, der risikerer at falde bagud i skolen når der mangler støtte til hjemme-undervisningen.

 • Sociale indsatser i Danmark

  75.000 kr. til Fri af Misbrug til etablering af akut chatrådgivning for børnefamilier ramt af misbrug under corona-krisen.

  500.000 kr. til Børns Vilkår til det langsigtede nødberedskab på BørneTelefonen, der rådgiver børn og unge i en svær tid.

 • Sociale indsatser i Danmark

  265.608 kr. til Folkekirkens Nødhjælp til sikring af genbrugsbutikker med værnemidler til frivillige og kunder.

  303.400 kr. til Dansk Flygtningehjælp til et tryghedsopkaldsprojekt, der skal skabe tryghed for flygtninge under COVID-19-krisen.

  100.000 kr. til Angstforeningen til udvikling og distribution af information og undervisningsforløb til skoler om børn og angst ifm. corona-krisen.

 • Sociale indsatser i Danmark

  200.000 kr. til Røde Kors’ kriseberedskab i Danmark, der bl.a. assisterer Sundhedsstyrelsens sundhedsfaglige beredskab og har oprettet et hjælpenetværk til udsatte og isolerede borgere.

  750.000 kr. til Kirkens Korshær til oprettelse og udbredelse af telefoniske varmestuer for social udsatte og hjemløse, til støtte, rådgivning og bevarelse af fællesskaber.

   

 • Sociale indsatser i Danmark

  90.000 kr. til kickstart af Landsforeningen Lænkens lokalforeninger i forbindelse med genåbningen after corona-nedlukning af tilbudene.

  400.000 kr. til Gigtforeningen til indsatser for mennesker med gigt under COVID-19 med fokus på at styrke den mentale sundhed og øge handlekompetencen hos den enkelte.