Sociale initiativer
Partnerskab Mod Vold
Organisationen Lev Uden Vold
Bevilllingsår: 2022
Bevillingssum: 500.000 kr.

Organisationen Lev Uden Vold og ti af landets politikredse har i 2022 igangsat indsatsen Partnerskab Mod Vold, som skal forebygge ny vold og eskalering af vold i nære relationer. Målet er at sikre tidlig hjælp til mennesker, som har været i kontakt med politiet, fordi de lever med vold tæt inde på livet.

Array

Det er usikkert, hvor mange, der hvert år udsættes for fysisk eller psykisk partnervold, men undersøgelser peger på, at det drejer sig om mere end 80.000 kvinder og 40.000 mænd. Desuden lever et stort antal børn med vold i hjemmet. Jo længere volden har stået på, desto sværere bliver det at bryde med den, hvorfor en tidlig opsporing og indgriben er vigtig for at forebygge eskalerende vold.

Med projektet Partnerskab Mod Vold arbejder Videns- og rådgivningscenteret Lev Uden Vold i samarbejde med ti af landets politikredse på at styrke politiets muligheder for at hjælpe voldsudsatte i hele landet.

“Tid er en væsentlig faktor. Jo længere tid volden har stået på, jo sværere bliver det at bryde med den. Derfor kan en tidlig opsporing af volden sikre, at flere bryder med volden, men også forebygge at volden eskalerer yderligere,” siger Elsebeth Kirk Muff, direktør for Lev Uden Vold.

Politiet som bindeled til rådgivning

Politiet er løbende i kontakt med voldsudøvere og voldsudsatte borgere. Det kan for eksempel være i forbindelse med alarmopkald ved vold i hjemmet eller i forbindelse med anmeldelse af partnervold.

Med indsatsen udnyttes denne kontakt som et fundament for det tidlige forebyggende arbejde, og politiet agerer bindeled til Lev Uden Volds nationale hotline.

Hotlinen kan blandt andet tilbyde voldsfaglig, socialfaglig og juridisk rådgivning og henvise til krisecenterophold og ambulante tilbud. Gennem projektet tager Lev Uden Vold rundt i de 10 politikredse og understøtter, at politiet kan få øje på faresignalerne og opstarte den svære dialog med borgere, som er udsat for eller udøver vold.

Gode erfaringer fra pilotprojekt

Partnerskab Mod Vold bygger videre på et pilotprojekt i et samarbejde mellem Københavns Politi og Lev Uden Vold. For nogle af de borgere, som politiet har henvist til Lev Uden Vold, har den rådgivende samtale været tilstrækkelig, mens hovedparten er blevet henvist til yderligere hjælp for at slippe volden – for eksempel et ambulant tilbud eller et krisecenterophold.

Foto: Shutterstock