Sociale initiativer
Tillid og plads til alle
Politiets Ungdomsklub, PUK
2019 og 2021
Bevillingssum: Samlet 1,050 mio. kr.

Politiets Ungdomsklub, PUK, er en lille forening drevet af politifolk, som i deres fritid udfører kriminalpræventivt arbejde målrettet børn og unge i Københavns politikreds. Filosofien bag tilbuddet er, at man ved at skabe et godt miljø og give medlemmerne gode voksne rollemodeller, kan styrke tilliden og skabe plads til den enkelte.

Array

PUK har i mange år modtaget støtte fra Augustinus Fonden og modtog på den baggrund en flerårig bevilling i 2019. I 2021 blev indsatsen forlænget i yderligere tre år.

Politiets Ungdomsklub, PUK, er en lille forening drevet af politifolk, som i deres fritid udfører kriminalpræventivt arbejde målrettet børn og unge i Københavns politikreds. Foreningen har tilbud i forskellige dele af København, hvor fælles aktiviteter danner rammen om mentorarbejdet med københavnske unge. Gennem mentorarbejdet får medlemmerne gode, voksne rollemodeller. Filosofien bag tilbuddet er, at man ved at skabe et godt miljø, hvor de unge møder politibetjente, som de bliver fortrolige med, kan styrke tilliden og skabe plads til den enkelte.

Målrettet hjælp til udsatte unge

Målet for indsatsen er, at de unge finder en god vej i livet.

”Vores målgruppe er særligt sårbare unge op til 18 år, der ikke deltager i aktiviteter eller sociale sammenhænge på lige fod med andre unge. Klubben udfylder et vigtigt tomrum i det kriminalpræventive arbejde, da vores medlemmer ikke umiddelbart bliver rummet af andre initiativer,” fortæller Torben Broge, der er politiassistent og fondsansvarlig.

PUK har i mange år modtaget støtte fra Augustinus Fonden til sine aktiviteter og modtog på den baggrund en flerårig bevilling for første gang i 2019. I 2021 blev indsatsen forlænget i yderligere tre år.

“Den direkte støtte til vores drift har været medvirkende til, at vi har kunnet gennemføre flere aktiviteter, men også skabt kontakt til flere udsatte unge og deres familier. Som forening har vi også fået mulighed for at følge udviklingen i samfundet og kunne målrette aktiviteterne bedre til de unge,” fortæller Torben Broge.